دوربين مداربسته / نصب دوربين مداربسته / هايك ويژن / تي وي تي
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 29
دیروز : 6
افراد آنلاین : 1
همه : 1860
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

مطالب كاربردي در زمينه دوربين مداربسته ، نصب دوربين مداربسته و هر آنچه شما در خصوص صنعت حفاظت تصويري لازم داريد.

 1. http://web360.avablog.ir/post/8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C
 2. http://web360.avablog.ir/post/7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%85
 3. http://web360.avablog.ir/post/5/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
 4. http://websaz.avablog.ir/post/14/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
 5. http://websaz.avablog.ir/post/13/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%A8
 6. http://websaz.avablog.ir/post/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
 7. http://websaz.avablog.ir/post/10/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
 8. http://websaz.avablog.ir/post/8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%85
 9. http://websaz.avablog.ir/post/7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C
 10. http://websaz.avablog.ir/post/5/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
 11. http://websaz.avablog.ir/post/4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 12. http://samyarweb.loxblog.com/post/6/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.htm
 13. http://samyarweb.loxblog.com/post/13/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA.htm
 14. http://samyarweb.loxblog.com/post/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%85.htm
 15. http://samyarweb.loxblog.com/post/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C.htm
 16. http://samyarweb.loxblog.com/post/10/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF.htm
 17. http://samyarweb.loxblog.com/post/9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87.htm
 18. http://samyarweb.loxblog.com/post/8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.htm
 19. http://samyarweb.loxblog.com/post/7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8.htm
 20. http://websazan55.loxblog.com/post/5/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.htm
 21. http://websazan55.loxblog.com/post/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA.htm
 22. http://websazan55.loxblog.com/post/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%85.htm
 23. http://websazan55.loxblog.com/post/10/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C.htm
 24. http://websazan55.loxblog.com/post/9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF.htm
 25. http://websazan55.loxblog.com/post/8/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87.htm
 26. http://websazan55.loxblog.com/post/7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.htm
 1. http://web24.avablog.ir/post/7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C
 2. http://web24.avablog.ir/post/6/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%85
 3. http://web24.avablog.ir/post/5/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
 4. http://web360.avablog.ir/post/4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 5. http://web360.avablog.ir/post/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%A8
 6. http://web360.avablog.ir/post/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
 7. http://web360.avablog.ir/post/10/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
 8. http://web360.avablog.ir/post/9/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+
 9. %D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۰ دى ۱۳۹۹ ] [ ۱۱:۵۲:۰۴ ] [ ahmad ]

در دنياي امروز به بخش مهمي از تجهيزات ساختمان‌ها و نظارت شهري تبديل شده‌اند. با افزايش روزافزون نياز به كنترل و امنيت، انواع دوربين مداربسته به عنوان مهم‌ترين بخش از سيستم‌هاي نظارت ويدئويي پيشرفت چشم‌گيري داشته‌اند. امروزه انواع مختلفي از دوربين هاي مدار بسته با كاربري‌هاي گوناگون توليد مي‌شوند. از جمله خصلت‌هاي پيش‌بيني شده در دوربين هاي مدار بسته كه انواع مختلف آن را از هم متمايز مي‌كند، مي‌توان به نوع فرستادن سيگنال، شكل ظاهري دوربين، محل مورد استفاده، زاويه ديد پوشش داده شده توسط دوربين، قابليت مقاومت در برابر باران و رطوبت، قابليت ديد در شب و همچنين قابليت خواندن پلاك و كنترل ترافيك اشاره كرد.

دوربين مدار بسته

دوربين هاي مدار بسته در اماكن مختلفي استفاده مي‌شوند. از كاربري‌هاي كوچك و جزئي مانند منازل و دفاتر كوچك تا شركت‌هاي بزرگ، مجتمع‌هاي تجاري و فرودگاه‌ها از انواع دوربين مداربسته استفاده مي‌كنند. در سطح شهر و خيابان‌ها نيز براي مقاصد مختلفي مانند نظارت شهري و كنترل جرايم، از دوربين هاي مدار بسته استفاده مي‌شود. حتي در وسائط نقليه مانند اتوبوس‌ها و قطارهاي شهري نيز استفاده از انواع دوربين مدار بسته جهت نظارت ويدئويي بر مسافران و امنيت آن‌ها لازم است. به همين منظور و براي مرتفع ساختن نياز شهروندان، انواع مختلفي از سيستم‌هاي نظارت تصويري و دوربين مدار بسته به وجود آمده‌اند. انتخاب نوع درست دوربين مدار بسته از نظر اقتصادي و امنيتي بسيار حياتي است. در اين مقاله نگاه مختصري به هركدام از انواع اين دوربين ها انداخته و به معرفي آن‌ها مي‌پردازيم.

انواع دوربين مداربسته بر اساس سيگنال

دوربين‌هاي مدار بسته از نظر نوع فرستادن سيگنال به حافظه‌ي دستگاه ذخيره‌ساز و مانيتورينگ، شامل دو نوع آنالوگ و تحت شبكه (IP) مي‌باشند. دوربين هاي آنالوگ نسل اوليه دوربين مدار بسته هستند، در حالي كه دوربين مدار بسته تحت شبكه از انواع مدرن‌تر دوربين مدار بسته هستند كه جديدا مورد استقبال بيشتري قرار گرفته و استفاده از آن‌ها گسترش يافته است.

دوربين مدار بسته آنالوگ

دوربين‌هاي مدار بسته اوليه از انواع آنالوگ آن بوده‌اند كه در حال حاضر نيز به صورت گسترده استفاده مي‌شوند. اين دوربين‌ها براي انتقال تصوير و اطلاعات خود از كابل‌هاي دو كواكسيال به نام rg59 استفاده مي‌كنند. دوربين مدار بسته آنالوگ با استفاده از امواج آنالوگ براي انتقال اطلاعات از اين كابل‌ها بهره مي‌برند. كيفيت تصوير دورين‌هاي آنالوگ تابعي از طول كابل مورد استفاده براي انتقال تصاوير بوده و اين دوربين‌ها در مقياس بزرگ و كابل‌كشي طولاني دچار افت كيفيت تصوير مي‌شوند. همچنين، به دليل استفاده از امواج آنالوگ، وجود نويز مي‌تواند باعث بروز اختلال در تصاوير اين نوع از دوربين‌ها شود. به جهت جلوگيري از اين اتفاق از تجهيزاتي مانند كابل دورشته‌اي استفاده شده و كيفيت تجهيزات جانبي مورد استفاده در كاهش نويز و افزايش كيفيت تصوير موثر است.

اطلاعات ارسال شده توسط انواع دوربين مداربسته آنالوگ بايد به دستگاه‌هاي ضبط‌كننده ديجيتال به نام DVR انتقال داده شده و سپس به تصاوير ديجيتال تبديل شوند. دستگاه DVR با گرفتن ورودي‌هاي متعدد از دوربين هاي آنالوگ، قادر به ذخيره‌سازي اين تصاوير و بسته به نياز كاربر تا چندين روز است. دستگاه DVR نيز با اتصال به تجهيزات نمايش‌دهنده (مانند صفحه نمايش كامپيوتر يا تلويزيون هاي عادي) امكان مانيتورينگ تصاوير را فراهم مي‌كند. از جمله دلايل استفاده‌ي زياد از دوربين هاي آنالوگ مي‌توان به قيمت پايين‌تر آن‌ها در مقايسه با دوربين تحت شبكه و همچنين نصب سريع و آسان آن اشاره نمود. استفاده از دوربين آنالوگ در اماكن كوچك‌تر با سيم‌كشي كم، به صرفه است.

دوربين مدار بسته تحت شبكه (IP)

انواع دوربين مداربسته تحت شبكه براي اولين بار توسط شركت اكسيس (Axis Communications) دردهه‌ي 90 ميلادي توليد شدند. اين دوربين‌ها در بازار امروز دوربين هاي مدار بسته در حال رشد بوده و در سال 2014 براي اولين بار توانستند نسبت به دوربين‌هاي آنالوگ فروش بيشتري را به ثبت برسانند. در دوربين مدار بسته تحت شبكه به جاي استفاده از امواج آنالوگ، از امواج ديجيتال استفاده شده و همين امر باعث افزايش كيفيت تصاوير آن‌ها در مقايسه با دوربين هاي آنالوگ شده است. از ديگر مزاياي استفاده از سيگنال ديجيتال بايد به افزايش امنيت اطلاعات آن‌ها و جلوگيري از سرقت تصاوير اشاره كرد، چرا كه امواج ديجيتال ارسالي در اين دوربين‌ها به صورت كدگذاري شده و امن مي‌باشند.

دوربين مدار بسته تحت شبكه نيز خود انواع مختلفي دارد، به صورتي كه مي‌توان از بعضي از آن‌ها به صورت بدون سيم (Wireless) استفاده نمود. دوربين هاي بي‌سيم نصب بسيار راحتي داشته و براي انتقال صدا و تصوير نياز به هيچ كابلي ندارند. با اين وجود، براي تامين انرژي مورد نياز آن‌ها از منبع برق به كابل برق نياز است. البته دوربين‌هاي بسيار كمي نيز وجود دارند كه با استفاده از باتري كار كرده و كاملا بدون سيم هستند. دوربين هاي بي‌سيم صرفا در كابري‌هاي جزئي و كوچك كاربرد داشته و امكان استفاده از آن‌ها در اماكن بزرگ و پروژه‌هاي گسترده وجود ندارد. اين دوربين ها با نصب نرم‌افزاري كه توسط شركت سازنده توليد شده است به راحتي از طريق كامپيوتر قابل دسترسي بوده و مي‌توان با داشتن IP آن‌ها و وارد كردن آن در بروزر، تصاوير زنده از محل نصب را از راه دور مشاهده كرد.

دوربين‌هاي تحت شبكه (IP) برخلاف دوربين‌هاي آنالوگ از دستگاه DVR استفاده نمي‌كنند، بلكه براي ذخيره‌سازي تصوير از دستگاه‌هاي ديگري به نام NVR كه به معناي دستگاه ضبط‌كننده تحت شبكه است بهره مي‌برند. از آنجايي كه اين دوربين‌ها نياز به كشيدن سيم از هر دوربين به صورت جداگانه به تجهيزات ذخيره‌سازي ندارند و از شبكه محلي استفاده مي‌كنند، هزينه‌هاي كابل‌كشي آن‌ها در پروژه‌هاي سنگين بسيار پايين‌تر است. با وجود مزاياي بسيار دوربين‌هاي تحت شبكه نسبت به دوربين‌هاي آنالوگ، به دليل قيمت بالا و نصب نسبتا پيچيده‌تر همچنان در بسياري از پروژه‌ها از دوربين‌هاي آنالوگ استفاده مي‌كنند.

انواع دوربين مدار بسته

انواع دوربين مداربسته بر اساس شكل

دوربين مدار بسته دام (Dome)

نام‌گذاري اين دوربين مدار بسته بر اساس شكل ظاهري آن بوده كه به شكل گنبد (به انگليسي: Dome) است. اين دوربين‌هاي به شكل يك برجستگي گنبدي مانند هستند و از بالا به سقف متصل مي‌شوند. اين دوربين ها كه پركاربردترين نوع دوربين مدار بسته بوده، مي‌توانند به صورت داخلي و يا خارجي در فضاي باز استفاده شوند. يك مزيت شكل ظاهري دوربين هاي دام مشخص نبودن جهت تصويربرداري آن‌ها توسط افراد است. به همين دليل در تمامي محيط عدم قطعيتي براي فرد مجرم ايجاد شده و همواره خود را تحت نظارت احساس مي‌كند. از ديگر مزاياي دوربين‌هاي دام مي‌توان به سادگي در نصب و همچنين عدم دسترسي راحت به آن‌ها جهت آسيب ديدن اشاره كرد. اين دوربين ها معمولا با بهره بردن از قابليت ديد در شب، توانايي ضبط تصاوير در تاريكي را نيز دارند.

 

دوربين مدار بسته بولِت (Bullet)

نوع پركاربرد ديگري از دوربين هاي مدار بسته، دوربين بولِت مي‌باشد كه اين نوع دوربين هم نام خود را وامدار شباهت به شكل و عملكرد گلوله (به انگليسي: Bullet) است. اين دوربين ها با داشتن يك پايه به راحتي به ديوار متصل شده و جهت تصويربرداري آن‌ها به سادگي و به شكل دستي قابل تنظيم است. كيفيت تصاوير ضبط شده توسط دوربين بولت بالاست. معمولا از دوربين‌هاي بولت در خارج از ساختمان و در فضاي باز استفاده مي‌شود. به همين دليل دوربين‌هاي بولِت داراي قاب محكمي براي محافظت در برابر گرد و غبار، رطوبت و ساير اتفاقات طبيعي هستند. همچنين براي تصويربرداري بهتر در فضاي بزرگ و باز مي‌توان بر حسب نياز از لنزهاي وري‌فوكال (Varifocal) با قابليت زوم مغير با كيفيت مناسب استفاده نمود. اين دوربين‌ها نيز براي قابليت ضبط تصاوير در تاريكي شب مي‌توانند از ويژگي ديد در شب بهره‌مند شوند.

دوربين مدار بسته اسپيد دام (PTZ)

دوربين هاي اسپيد دام يا PTZ كه از لحاظ ظاهري به دوربين هاي دام شبيه هستند، با اين تفاوت كه قابليت چرخش و حركت در جهت دلخواه را دارند. نام انگليسي اين دوربين ها PTZ بوده كه مخففي از سه كلمه‌ي Pan (حركت كردن به بالا و پايين)، Tilt (كج شدن به چپ و راست) و Zoom (بزرگنمايي كردن) به وجود آمده‌است كه به قابليت‌هاي اين نوع از دوربين مدار بسته اشاره دارد. دوربين هاي اسپيد دام مي‌توانند در محيط داخلي يا خارج از ساختمان با استفاده از قابليت‌هاي ضد رطوبت و غبار استفاده شوند. از جمله كاربردهاي اين نوع از دوربين مدار بسته علاوه بر نظارت امنيتي با دوربين، مي‌توان به تصوير برداري از رخدادهاي ورزشي، مراسمات زنده و كنفرانس‌ها با حركت دوربين اشاره كرد. دوربين‌هاي اسپيد دام نيازمند اپراتوري هستند كه آن‌ها را از راه دور كنتلر كرده و جهت و بزرگنمايي تصويربرداري را تعيين كند.

دوربين مدار بسته فيش‌آي (Fish-eye)

دوربين‌هاي فيش‌آي با بهره بردن از يك لنز فيش‌آي مي‌توانند با زاويه‌اي بسيار وسيع و ديدي 360 درجه و پانورامايي، محيط زيادي را تحت پوشش خود قرار دهند. اين دوربين‌ها به سقف محيط متصل شده و به دليل زاويه ديد بالاي خود، باعث كاهش تعداد دوربين‌هاي مورد نياز براي پوشش كامل محيط مي‌شوند. تصوير ضبط شده توسط دوربين هاي فيش‌آي به صورت كشيده شده و گسترده است و به همين دليل نام اين نوع از لنر كه در آن استفاده شده است را چشم ماهي (به انگليسي: Fish-eye) گذاشته‌اند. با استفاده از دوربين هاي فيش‌آي مي‌توان فضاي مورد پوشش تصويري را افزايش داد و به همين دليل از اين نوع از دوربين مدار بسته در اماكني كه فضاي بزرگي دارند مانند فرودگاه، پاركينگ، تقاطع خيابان‌ها و سالن‌هاي توليد استفاده مي‌شود.

دوربين مدار بسته كيوب (Cube)

دوربين‌هاي كيوب كه به شكل مكعبي هستند (به انگليسي:Cube) از انواع ديگر دوربين مدار بسته هستند كه به نسبت كوچكترند و به دليل شكل خود، به راحتي قابل نصب هستند. دوربين‌هاي كيوب مي‌توانند به صورت بي‌سيم و براي كاربري‌هاي جزئي و خانگي استفاده شده و با اتصال به اينترنت و از طريق موبايل يا كامپيوتر، تصاوير زنده از محيط خود را براي كاربر ارائه كنند. دوربين هاي مدار بسته كيوب در مصارف خانگي و در مصارفي كه نياز به كنترل از راه دور وجود دارد، استفاده مي‌شوند.

كلام نهايي

به طور كلي مي‌توان گفت كه به دليل كاربردهاي فراوان امروزه‌ي دوربين مدار بسته در سيستم‌هاي نظارتي و امنيتي و همچنين در كنترل شهري، صنعتي و كسب و كار هاي مختلف، انواع بسيار مختلف و متفاوتي از دوربين هاي مدار بسته با تكنولوژي، كارايي و ظاهر گوناگون به وجود آمده‌اند. به منظور استفاده‌ي بهينه از منابع و پوشش حداكثري و مناسب محيط، انتخاب درست انواع دوربين مداربسته از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين قبل از اجراي پروژه نصب دوربين مدار بسته بهتر است از خدمات مشاوره ارائه شده توسط افراد حرفه‌اي و باتجربه در اين كار، استفاده نمود.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۱۳:۱۲ ] [ ahmad ]

دوربين مداربسته اصفهان به خدمات فروش و نصب دوربين هاي مداربسته در شهر اصفهان اشاره دارد. پيش از آنكه به موضوع تخصصي دوربين مداربسته بپردازيم بگذاريد ابتدا شهر زيباي اصفهان را كمي به شما معرفي كنيم. اصفهان شهري تاريخي در مركز فلات ايران، مركز استان اصفهان و سومين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران و مشهد است. كلان‌شهر اصفهان همچنين هجدهمين كلان‌شهر پرجمعيت خاورميانه به حساب مي آيد. اين شهر در بين سال‌هاي ۱۰۵۰ تا ۱۷۲۲ ميلادي در زمان پادشاهي صفويان پايتخت ايران شد و رونق فراواني گرفت. بناهاي تاريخي متعددي در اين شهر وجود دارد كه شماري از آن‌ها به عنوان ميراث تاريخي در يونسكو به ثبت رسيده‌اند. داشتن معماري زيباي ايراني، پل‌هاي سرپوشيده، مسجدها و مناره‌هاي منحصربه‌فرد از شاخصه هاي مهم اين شهر است.

اصفهان به عنوان يكي از صنعتي ترين و پرجمعيت ترين شهرهاي مدرن ايران داراي اماكن و اداره جات دولتي متعدد، كارخانجات و واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط در شهرك هاي صنعتي است كه تمام اين مكان ها به سيستم هاي نظارتي و نصب دوربين هاي مداربسته احتياج دارند. در اين مقاله به موضوع نصب  دوربين مداربسته در اماكن مختلف در شهر اصفهان، انواع دوربين مداربسته، برندها و قيمت دوربين مداربسته مي پردازيم.

اصفهان

 

قيمت دوربين مداربسته اصفهان

همانطور كه دوربين مداربسته در مدل ها و انواع متفاوت توليد مي شود كاملا طبيعي است كه قيمت اين دوربين ها نيز متفاوت خواهد بود. براي مثال مقاومت بدنه دوربين، كيفيت تصوير، توانايي در در شب و تاريكي مطلق و شفافيت تصوير از جمله موضوعاتي است كه در تعيين قيمت يك دوربين مداربسته تاثير گذار خواهد بود.

از سوي ديگر برند هاي متفاوتي در دنيا به توليد دوربين مداربسته مي پردازند و در نتيجه ارزش يك برند نيز موضوع ديگري است كه بر قيمت دوربين مداربسته تاثير گذار خواهد بود. برندهاي هايك ويژن، داهوا، مكسرون، سامسونگ و... از جمله برندهاي معروف توليد كننده دوربين مداربسته و تجهيزات محافظتي در دنيا هستند كه در ايران نيز اين برندها طرفداران بسياري پيدا كرده و به وفور در بازار ايران موجود است. نكته اي كه در مورد قيمت يك سيستم دوربين مدار بسته لازم است بدانيد اين است كه در صورتي كه سيستم دوربين را كامل و به صورت پكيج دوربين مدار بسته خريداري كنيد قيمت تمام شده آن 10 تا 30 درصد كمتر از خريد تكي اقلام خواهد بود.

بهترين مارك دوربين مداربسته

همانطور كه گفته شد برندهاي متفاوتي در دنيا  توليد كننده دوربين مداربسته هستند. قبل از آنكه از ميان اين برندها بخواهيم بهترين برند دوربين مداربسته را انتخاب كنيم بايد معيارهاي مختلفي را ابتدا براي انتخاب بهترين برند دوربين مداربسته در نظر بگيريم. موضوعاتي مانند كيفيت تصاوير، مقاومت بدنه و همچنين دردسترس بودن در بازار ايران از جمله مهمترين فاكتورها براي انتخاب بهترين برند دوربين مداربسته اصفهان به حساب مي آيند. بر اساس برآورد هاي متخصصين اين حوزه در حال حاضر بهترين برند دوربين مداربسته با توجه به فاكتورهاي ذكر شده برند هايك ويژن، هايك لوك و داهوا به حساب مي آيند. برندهاي ديگر و مطرح دنيا هم از نظر قيمت بسيار بالاتر از اين برندها هستند و هم در بازار ايران كمي دسترسي به ساير برند ها با مشكل روبرو شده است.

دوربين مداربسته ارزان قيمت در اصفهان

در حال حاضرسيستم هاي دوربين مدار بسته ارزان قيمت در دو نوع سيمي و بيسيم ( واي فاي ) ارائه مي شوند. دوربين هاي بيسيم كه همراه با مموري جدا هستند،  ارزان قيمت ترين نوع دوربين مداربسته در بازار به حساب مي آيند. اين دوربين ها محل درج مموري كارت داشته و تصاوير را بر روي كارت هاي حافظه ذخيره مي كنند از اين رو نياز به دستگاه مركزي ركوردر و هارد اينترنال ندارند و اين خود قيمت تمام شده سيستم را به مراتب كم و ارزان مي كند. در حالت كلي اگر سيستم دوربين مداربسته براي اماكن خصوصي كوچك مي خواهيد اين نوع دوربين ها پيشنهاد مي شود چرا كه از نظر كيفيت خدمات مدنظر شما را دارند و از نظر قيمت نيز بسيار با صرفه خواهند بود. بهترين كيفيت دوربين مداربسته اصفهان را مي توانيد از شركت مهرتجارت بخواهيد.

دوربين مداربسته اصفهان

دوربين مداربسته در چه مكان هايي كاربرد دارد؟

نظارت بر كار و امور اداري كارمندان به وسيله سيستم هاي نظارتي يك امر عادي در مديريت امروز ارگان ها تبديل شده است. همچنين استفاده از دوربين مداربسته در بخش هاي مختلفي مانند انبارها ، سازمان هاي نظارتي، ادارات و شركت ها، فروشگاه ها و مراكز خريد، بيمارستان ها، اماكن دولتي، كارخانجات، مراكز خدماتي و حتي منازل رايج شده است.

به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه جهت ايجاد نظارت كامل در اماكن مختلف ممكن است صرف استفاده از دوربين هاي مداربسته كافي نباشد و در نتيجه استفاده از ابزارهاي كنترلي ديگر در برخي اماكن توصيه مي شود. براي مثال در فروشگاه ها از گيت فروشگاهي يا همان دزدگير لباس نيز استفاده مي‌شود تا از اين طريق كاستي هاي سيستم نظارت تصويري را برطرف مي‌سازد.همچنين در منازل نيز بسياري از ساكنين از چشمي درب ديجيتال و  هوشمند سازي دربهاي ورودي براي محافظت از ساكنين منازل بخصوص سالمندان و كودكان استفاده مي كنند.

انواع دوربين مدار بسته اصفهان

دوربين هاي مداربسته را بر مبناي نوع تكنولوژي كه در آنها به كار گرفته شده است به انواع مختلفي مانند  دوربين مداربسته AHD،  دوربين هاي مداربسته HDTVI، دوربين هاي مداربسته HDCVI، دوربين هاي مداربسته وايرلس و دوربين هاي مداربسته تحت شبكه يا IP تقسيم بندي مي شوند. همچنين در يك دسته بندي متفاوت از نظر ظاهر و كاركرد دوربين هاي مداربسته، اين دوربين ها به دوربين مدار بسته صنعتي، دوربين مداربسته دام، دوربين مداربسته بولت، دوربين مداربسته اسپيددام، دوربين مداربسته مينياتوري، دوربين مداربسته فلت و ... تقسيم مي شوند.

كاملا بديهي است كه هر يك از انواع دوربين هاي مداربسته قابليت هاي خاصي را دارند كه براي مكان هاي متفاوتي استفاده مي شوند. در ادامه سه نوع پركاربرد دوربين هاي مداربسته را به شما معرفي مي كنيم.

دوربين هاي مدار بسته وايرلس

دوربين مدار بسته وايرلس يا بي سيم با توجه به عدم نياز به سيم كشي و نصب آسان براي منازل و فروشگاه ها بصرفه بوده و نسبت به ساير دوربين هاي مدار بسته قيمت مناسب تري دارد. بدليل نصب آسان و قيمت بسيار مناسب، اين دوربين ها در بين مصرف كنندگان خانگي و صاحبان كسب و كار از محبوبيت ويژه اي برخوردار شده است. بر اساس آمار بدست آمده از مراكز فروش دوربين مداربسته اصفهان در دو سال گذشته ميزان تقاضا براي نصب اين دوربين ها در شهر اصفهان بيش از 4 برابر شده است. استفاده بسياري از آپارتمان ها در شهر هاي بزرگي مانند اصفهان از دوربين هاي مداربسته از عوامل افزايش اين تقاضا به حساب مي آيد.

دوربين مداربسته AHD 

AHD   يا Analog High Definition  تكنولوژي انتقال تصوير بر بستر كابل هاي كواكسيال تا فاصله 500 متر ميباشد.اين تكنولوژي تا حد زيادي قادر به كاهش نويز رنگ و توليد تصوير بهتر در مقايسه با دستگاه هاي آنالوگ قديمي ميباشد.پس دوربين هاي مدار بسته با تكنولوژي AHD همان دوربين هاي آنالوگ هستند با تصاوير بهينه شده كه بهبود بسيار زيادي در كيفيت تصوير ايجاد شده لذا امكان توليد تصاوير با كيفيت 2 مگاپيكسل يا همان 1080p  فراهم شده است.

دوربين مداربسته اصفهان

دوربين مدار بسته تحت شبكه يا IP

دوربين‌ مداربسته تحت شبكه از ديگر انواع دوربين‌هاي ديجيتالي است كه در بستر شبكه، داده‌هاي كنترلي را دريافت و تصاوير را ارسال مي‌كند.  اين دوربين ها برخلاف دوربين‌هاي آنالوگ براي ذخيره سازي به دستگاه ضبط محلي نيازي ندارند و به همين دليل براي نظارت بر فعاليت‌ها و اطلاعات، با اهداف مديريتي يا امنيتي استفاده مي‌شوند. برخي از دوربين مداربسته تحت شبكه به منظور رسيدگي بر ذخيره‌ سازي داده‌ها، تصاوير ويديوئي و مديريت هشدارها به يك ضبط‌كننده‌ي مركزي در شبكه  (NVR) نيز نياز دارند و برخي ديگر قادرند داده‌هاي خود را به صورت غيرمتمركز، از راه دور و در هر محلي ذخيره كنند.لازم به ذكر است كه اين نوع دوربين مداربسته در اصفهان بسيار پرتقاضا و پر كاربرد است.

مهرتجارت نمايندگي رسمي دوربين هاي مداربسته هايك ويژن در ايران

شركت مهرتجارت با بيش از ده سال تجربه در زمينه دوربين هاي مداربسته و تجهيزات حفاظتي مدرن مجري بسياري از پروژه هاي بزرگ كشور در سالهاي گذشته بوده است. ما مفتخريم كه در قسمت اعظمي از پروژه هاي ملي كمكي در جهت بهبود امنيت شهروندان عزيز داشته ايم. پروژه نصب دوربين هاي نظارتي فرودگاه بين المللي امام خميني، پروژه دوربين هاي نظارتي در مترو تهران بزرگ و همچنين اجراي سيستم هاي نظارت تصويري اماكن شهري در تهران از جمله افتخارات شركت مهرتجارت در خدمت رساني به شما عزيزان است. همچنين شركت مهر تجارت با در اختيار داشتن شبكه توزيع سراسري در كل ايران آماده خدمت رساني به شهروندان عزيز اصفهاني خواهد بود.


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ دى ۱۳۹۹ ] [ ۰۱:۰۹:۴۰ ] [ ahmad ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

دوربين مداربسته / نصب دوربين مداربسته / هايك ويژن / تي وي تي /
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه
لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب